Phone icon

FREEPHONE

0333 323 2329

0333 323 2329

Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps

Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps
 1. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 3/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £400.40 EX.VAT £480.48 Regular Price £572.00
  SKU 107320000
 2. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 5/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £415.80 EX.VAT £498.96 Regular Price £594.00
  SKU 107320010
 3. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 7/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £463.40 EX.VAT £556.08 Regular Price £662.00
  SKU 107320020
 4. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 9/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £466.90 EX.VAT £560.28 Regular Price £667.00
  SKU 107320030
 5. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 11/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £504.70 EX.VAT £605.64 Regular Price £721.00
  SKU 107320040
 6. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 3/A Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £426.30 EX.VAT £511.56 Regular Price £609.00
  SKU 107320060
 7. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 5/A Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £437.50 EX.VAT £525.00 Regular Price £625.00
  SKU 107320070
 8. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 7/D Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £489.30 EX.VAT £587.16 Regular Price £699.00
  SKU 104462020
 9. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 9/D Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £492.10 EX.VAT £590.52 Regular Price £703.00
  SKU 104462030
 10. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM5 110-1-50 Centrifugal Pump (110V 1 Phase)
  Special Price £464.10 EX.VAT £556.92 Regular Price £663.00
  SKU 107320010D
Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps