Phone icon

FREEPHONE

0333 323 2329

0333 323 2329

Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps

Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps
 1. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 3/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £371.00 EX.VAT £445.20 Regular Price £530.00
  SKU 107320000
 2. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 5/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £385.00 EX.VAT £462.00 Regular Price £550.00
  SKU 107320010
 3. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 7/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £429.10 EX.VAT £514.92 Regular Price £613.00
  SKU 107320020
 4. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 9/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £432.60 EX.VAT £519.12 Regular Price £618.00
  SKU 107320030
 5. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 11/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £467.60 EX.VAT £561.12 Regular Price £668.00
  SKU 107320040
 6. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 3/A Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £395.50 EX.VAT £474.60 Regular Price £565.00
  SKU 107320060
 7. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 5/A Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £405.30 EX.VAT £486.36 Regular Price £579.00
  SKU 107320070
 8. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 7/D Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £453.60 EX.VAT £544.32 Regular Price £648.00
  SKU 104462020
 9. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 9/D Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £456.40 EX.VAT £547.68 Regular Price £652.00
  SKU 104462030
 10. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM5 110-1-50 Centrifugal Pump (110V 1 Phase)
  Special Price £429.80 EX.VAT £515.76 Regular Price £614.00
  SKU 107320010D
Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps