Phone icon

FREEPHONE

0333 323 2329

0333 323 2329

Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps

Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps
 1. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 3/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £382.20 EX.VAT £458.64 Regular Price £546.00
  SKU 107320000
 2. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 5/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £396.90 EX.VAT £476.28 Regular Price £567.00
  SKU 107320010
 3. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 7/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £442.40 EX.VAT £530.88 Regular Price £632.00
  SKU 107320020
 4. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 9/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £445.90 EX.VAT £535.08 Regular Price £637.00
  SKU 107320030
 5. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 11/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £482.30 EX.VAT £578.76 Regular Price £689.00
  SKU 107320040
 6. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 3/A Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £407.40 EX.VAT £488.88 Regular Price £582.00
  SKU 107320060
 7. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 5/A Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £417.90 EX.VAT £501.48 Regular Price £597.00
  SKU 107320070
 8. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 7/D Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £467.60 EX.VAT £561.12 Regular Price £668.00
  SKU 104462020
 9. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 9/D Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £470.40 EX.VAT £564.48 Regular Price £672.00
  SKU 104462030
 10. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM5 110-1-50 Centrifugal Pump (110V 1 Phase)
  Special Price £443.10 EX.VAT £531.72 Regular Price £633.00
  SKU 107320010D
Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps