Phone icon

FREEPHONE

0333 323 2329

0333 323 2329

Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps

Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps
 1. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 3/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £514.50 EX.VAT £617.40 Regular Price £735.00
  SKU 107320000
 2. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 5/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £533.90 EX.VAT £640.68 Regular Price £762.72
  SKU 107320010
 3. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 7/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £594.27 EX.VAT £713.12 Regular Price £848.96
  SKU 107320020
 4. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 9/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £599.76 EX.VAT £719.71 Regular Price £856.80
  SKU 107320030
 5. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM 11/A Centrifugal Pump (1 Phase)
  Special Price £647.58 EX.VAT £777.10 Regular Price £925.12
  SKU 107320040
 6. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 3/A Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £547.23 EX.VAT £656.68 Regular Price £781.76
  SKU 107320060
 7. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 5/A Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £561.34 EX.VAT £673.61 Regular Price £801.92
  SKU 107320070
 8. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 7/D Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £627.90 EX.VAT £753.48 Regular Price £897.00
  SKU 104462020
 9. Lowara
  Lowara
  Lowara BG 9/D Centrifugal Pump (3 Phase)
  Special Price £632.10 EX.VAT £758.52 Regular Price £903.00
  SKU 104462030
 10. Lowara
  Lowara
  Lowara BGM5 110-1-50 Centrifugal Pump (110V 1 Phase)
  Special Price £596.40 EX.VAT £715.68 Regular Price £852.00
  SKU 107320010D
Lowara BG/BGM Centrifugal Pumps